Eksport do sklepu internetowego

Program Cennik Off-Line – Aktywator biznesu pozwala na łatwe, szybkie, intuicyjne i niewymagające dużej pracy integracje asortymentu hurtowni ze sklepami internetowymi.

  • Aktualna lista hurtowni obsługiwanych przez program dostępna jest pod tym adresem: Cennik Off-Line integracje z hurtowniami
  • Aktualna lista obsługiwanych sklepów internetowych dostępna jest pod tym adresem: Cennik Off-Line integracje ze sklepami internetowymi

Przed wykonaniem eksportu do sklepu internatowego należy ustawić program Cennik Off-Line: Aktywator biznesu do obsługi sklepu internetowego – więcej o tym jak ustawić program znajduje się pod adresem Cennik Off-Line ustawienie sklepu internetowego.

Po ustawieniu programu przechodzimy do Eksportu, wybierając z zakładki „Sklep” funkcję „Eksport” (E):

Po kliknięciu na tę ikonkę pojawi się nowe okienko „Eksport do sklepu internetowego”:

Rodzaje eksportu

Mamy 4 podstawowe typy eksportu:

 Eksport do sklepu: jest to podstawowa opcja eksportu zalecana w większości przypadków. Polega ona na przyrostowym eksporcie, tzn. za pierwszym razem eksportowane są wszystkie produkty, zdjęcia, opisy, stany magazynowe oraz ceny. Przy kolejnych eksportach program sprawdza, które produkty się zmieniły i tylko je eksportuje. Przy czym jeśli w produkcie zmieniła się którąś z cech (cena, stan magazynowy, opis, zdjęcie) to tylko ta cecha jest eksportowana. Dodatkowo wysłane są również wszystkie nowo dodane produkty. Dzięki czemu przy regularnych eksportach do sklepu nie trwają one długo i nie są przesyłane zbędne dane.

Wykonaj pełny eksport: ta opcja powoduje zawsze wykonanie pełnego eksportu wszystkich produktów (z zaznaczonych kategorii) bez względu na to czy dane produktów się zmieniły czy nie. W związku z tym opcja ta jest zawsze długotrwała. Zalecana jest jedynie w przypadku gdy ręcznie wykonało się pewnych modyfikacji w sklepie i chce się na nowo wyeksportować wszystkie produkty.

Kolejną sekcją w okienku eksportu są konfiguracje eksportu:

Aktualizacja cen: wybranie tej opcji powoduje zaktualizowanie wszystkich cen oraz stanów magazynowych produktów z wybranych kategorii. Ze względu na stosunkowo niewielką ilość przesyłanych danych odbywa się ona dosyć szybko. Opcja ta nie dodaje nowych produktów do sklepu.

Dzięki tej sekcji mamy możliwość zdefiniowania i zapisania szablonów eksportu, jest to szczególnie przydatna opcja przy prowadzeniu kilku sklepów internetowych z różnym asortymentem, (co zalecamy XXXXXX). Szablony eksportu jest do dokładnie zapamiętany schemat ustawień eksportu, na który składają się takie rzeczy jak:

Aktualizacja opisów: opcja ta aktualizuje tylko i wyłącznie opisy wszystkich produktów wybranych kategorii.

 

Kolejną sekcją w okienku eksportu są konfiguracje eksportu:

Dzięki tej sekcji mamy możliwość zdefiniowania i zapisania szablonów eksportu, jest to szczególnie przydatna opcja przy prowadzeniu kilku sklepów internetowych z różnym asortymentem, (co zalecamy). Szablony eksportu jest do dokładnie zapamiętany schemat ustawień eksportu, na który składają się takie rzeczy jak:

  • Wybrane kategorie i podkategorie do eksportu.
  • Wybrane opcje dodatkowe eksportu (bez wyprzedaży, eksport tylko dostępnych produktów).
  • Wybrane ustawienia szczegółowe eksportowanych produktów np. tylko produkty danej firmy (opcja dostosuj).

Po zdefiniowaniu swojego szablonu mamy możliwość jego zapisania pod daną nazwą. Na przykład, jeśli prowadzimy dwa sklepy internetowe jeden ze sprzętem fotograficznym a drugi ze sprzętem AGD to możemy zdefiniować dwa szablony (np. fotosklep oraz sprzetagd).

Opcje eksportu

Tylko dostępne: zaznaczenie tej opcji powoduje, że do sklepu eksportowane są tylko produkty których stan magazynowy jest większy od zera. W zależności od wybranych opcji z zakładki ustawienia -> opcje eksportu produktów, których stan magazynowy jest równy zero są kasowane albo dezaktywowane.

 

Wyprzedaż: zaznaczenie tej opcji skutkuje dodaniem do eksportu produktów wyprzedażowych, (czyli produktów częściowo uszkodzonych lub bez pełnej gwarancji, – co jest zawsze zaznaczone w opisie, – ale po obniżonej cenie). Gdy opcja jest zaznaczona jest podświetlona i wtedy produkty wyprzedażowe są eksportowane.

Dodatkowo, Cennik Off-Line umożliwia dostosowanie szablonów eksportu, dzięki czemu można dowolnie dostosować wygląd produktów eksportowanych do sklepu internetowego. Szczegółowy opis tych funkcjonalności dostępny jest w artykule Jak dostosować szablon eksportu do sklepu internetowego.

Dostosowywanie produktów eksportu

W aplikacji Cennik Off-Line istnieje możliwość dowolnego dostosowania eksportowanych produktów. Jest to możliwe poprzez opcję "Dostosuj".

 

Opcja ta działa tylko po kliknięciu na daną podkategorię. Powoduje otwarcie nowego okienka:

 

W którym możemy wybrać szczegóły eksportowanych produktów. Z tego poziomu możemy wybrać produkty tylko danej firmy lub produkty tylko z danego przedziału cenowego, lub charakteryzujące się daną cechą.

Interesujące nas produkty możemy wybrać poprzez znaznaczenie okienka (thick-boxa) znajdującego się w pierwszej kolumnie. Można też zdefiniować filtry klikając w ikonę filtru która pojawia się po najechaniu w każdej kolumnie w prawym górnym rogu.

Przykład

Chcąc ustawić filtr po cenie netto należy najechać na kolumnę Cena netto i w prawym rogu pojawi się ikona filtrowania.

Po kliknięciu na ikonę pojawią się propozycje filtrów oraz możliwość wybrania filtru niestandardowego. W celu zdefiniowania warunku, aby do sklepu trafiały tylko produkty powyżej 1000 zł netto należy wybrać filtr niestandardowy oraz zdefiniować parametry: operator (>=, =, <=, <, itd.) oraz wartość – czyli w naszym przykładzie operator mniejszy „>=” i wartość 1000.

All rights reserverd by dibby sp. z o.o. | COPYRIGHT 2007 - 2019
www.dibby.pl