Konfiguracja sklepu internetowego

 

Konfiguracja sklepu internetowego w aplikacji Cennik Off-Line nie powinna być stwarzać żadnych problemów, gdyż jest prosta i intuicyjna. Wymaga jednak znajomości danych technicznych, takich jak dostęp do serwera FTP oraz adres sklepu internetowego.

Aby skonfigurować aplikację do pracy ze sklepem internetowym należy wybrać z menu wstążkowego kategorię „Sklep” i kliknąć w ikonę „Ustawienia”.

Następnie, w zakładce FTP należy podać adres serwera FTP, na którym znajduje się sklep internetowy oraz dane do zalogowania się, czyli login i hasło. Po tym wszystkim należy wcisnąć „Testuj połączenie”.

Jeśli sklep internetowy nie znajduje się w głównym katalogu na FTP w miejscu adresu FTP można podać precyzyjną ścieżkę sklepu. Nie jest to jednak konieczne, gdyż Cennik Off-Line sam odszuka prawdopodobne miejsca, w których sklep może się znajdować.

Uwaga: Jeśli silnik sklepu internetowego został zmodyfikowany i dostosowany na własne potrzeby, Cennik Off-Line może mieć problemy z jego identyfikacją. Wówczas testowanie połączenia zakończy się błędem. Nie oznacza to, że aplikacja nie będzie działać, gdyż jeśli skrypty integracyjne są wgrane poprawnie (należy je wgrać ręcznie), aplikacja będzie mogła wysyłać produkty do sklepu internetowego.

Po przetestowaniu połączenia należy kliknąć przycisk „Dalej” i przejść do zakładki „Generowanie skryptów”.

Jeśli test połączenia FTP przebiegł pomyślnie to aplikacja Cennik Off-Line integrująca sklep z hurtowniami automatycznie rozpozna wersję sklepu internetowego oraz pobierze aktualne skrypty integracji i wgra je na serwer.

W tej zakładce istnieje również możliwość wgrania ikon kategorii wyświetlanych w sklepie, jak również zdjęcia wyświetlanego domyślnie przy produktach, które nie posiadają zdjęć – należy zaznaczyć pole „Wgraj obrazek <<brak zdjęcia>>”.

Po wygenerowaniu skryptów należy przejść dalej, do zakładki „Adres” i podać adres sklepu internetowego. Po wpisaniu adresu należy sprawdzić, czy Cennik Off-Line rozpoznał skrypty integracyjne poprzez funkcję „Testuj połączenie”.

Ostatnim krokiem konfiguracji jest odszukanie i wybranie wersji językowej. W tym celu, w zakładce Język należy wybrać język w sklepie internetowym. Jeśli w sklepie język jest nie zdefiniowany lub na przykład brakuje języka polskiego – należy poprzez panel sklepu dodać język i wcisnąć w programie przycisk „Odśwież”.

Konfiguracja sklepu kończy się poprzez wybranie opcji zakończ.

Alternatywnie: Cennik Off-Line został zaprojektowany do pracy z kilkoma sklepami internetowymi jednocześnie, dlatego istnieje możliwość zapisania pliku konfiguracyjnego dla każdego z nich. Do tego służy opcja „Zapisz jako i zakończ”, która tworzy nowy profil sklepu internetowego.

All rights reserverd by dibby sp. z o.o. | COPYRIGHT 2007 - 2019
www.dibby.pl