Automatyczne aktualizacje sklepu internetowego

Od wersji aplikacji 2.14.1497.1 możliwe jest wykorzystanie aplikacji Cennik Off-Line do wykonywania automatycznych aktualizacji produktów, opisów, cen i stanów magazynowych w sklepie internetowym wykorzystując mechanizmy harmonogramów Windows.

Od wersji aplikacji 2.14.1883.2 dodana została możliwość zamknięcia aplikacji po wykonaniu eksportu.

Można to wykonać w 9 krokach:

Krok 1 – Uruchomienie Harmonogramu Zadań

Należy kliknąć na ikonkę „Start” i wpisać w pole wyszukiwarki „Harmonogram Zadań”. Windows powinien znaleźć aplikację o takiej nazwie, którą należy uruchomić.

Harmonogram zadań

Krok 2 – Utworzenie zadania

Po uruchomieniu Harmonogramu Zadań w prawej kolumnie znajduje się przycisk „Utwórz zadanie podstawowe”. Kliknięcie go rozpocznie proces dodawania zautomatyzowanego zadania.

Harmonogram zadań - utworzenie zadania podstawowego

Krok 3 – Wybór nazwy i opisu zadania

Pierwszym krokiem dodawania zadania jest wybór nazwy i opisu. Można podać tu dowolne dane, które pozwolą później na identyfikację zadania, po czym należy wcisnąć Dalej.

Harmonogram zadań - wybór nazwy i opisu zadania

Krok 4 – Wybór częstotliwości

Następnym krokiem jest wybór, kiedy aktualizacja powinna zostać uruchomiona. Można wybrać spomiędzy opcji: codziennie, co tydzień, co miesiąc i inne. Aby sklep był aktualny warto wybrać opcję Codziennie.Harmonogram zadań - wybór wyzwalacza / częstości wykonywania

 

Krok 5 – Wybór częstotliwości i daty pierwszego uruchomienia

Kolejnym krokiem jest doprecyzowanie o której godzinie i kiedy pierwszy raz ma zostać wykonana aktualizacja.

Harmonogram zadań - określenie parametrów czętości wykonywania zadń

Krok 6 – Wybór akcji

Następnie należy określić, iż harmonogram zadań powinien w ustalonych przedziałach czasowych uruchamiać aplikację Cennik Off-Line.

Harmonogram zadań - określenie akcji zadania

Krok 7 – Wybór aplikacji i argumentów

Wybierając w poprzednim kroku aplikację i parametry, w obecnym pytani jesteśmy o ścieżkę aplikacji oraz jej argumenty uruchomieniowe. Należy tu wskazać ścieżkę, gdzie zainstalowana jest aplikacja (Domyślnie to C:\Program Files\Cennik off-line\Cennik.exe lub C:\Program Files (x86)\Cennik off-line\Cennik.exe – odpowiednio w 32- i 64- bitowych systemach).

Harmonogram zadań - wybór aplikacji i jej argumentów

Aby aplikacja wiedziała, że celem jej uruchomienia jest synchronizacja należy podać argument -s. Standardowo, podanie tego argumentu uruchomi szybką synchronizację, w której pobrane zostaną jedynie ceny i stany magazynowe, a następnie zostaną one zaktualizowane w sklepie. Jest to odpowiednik wybrania opcji „Aktualizacja stanów magazynowych” oraz eksportu do sklepu przy wykorzystaniu opcji „Aktualizacja cen”.

Aktualizuj stany magazynowe   Aktualizacja cen

W celu pobrania pełnego cennika należy podać argument b, co jest odpowiednikiem wybrania opcji „Pobierz pełny cennik”.

Pobierz pełny cennik

Aby eksport również był pełny, należy dodać argument co będzie odpowiadało przyciskowi „Eksport do sklepu”.

Eksport do sklepu

Więcej o metodach eksportu znajduje się w artykule „Eksport do sklepu internetowego” (http://www.integracja-action.pl/Eksport-do-sklepu-internetowego)

Reasumując dobór argumentów:

Argument:  -s  zaktualizuje ceny i stany magazynowe w sklepie

Argument: -s b c zaktualizuje wszystkie produkty, opisy, zdjęcia, ceny i stany magazynowe w sklepie.

Argument: -s b c x  zaktualizuje wszystkie produkty, opisy, zdjęcia, ceny i stany magazynowe w sklepie, a po wykonanym ekspocie zamknie aplikację.

Opis argumentów:

-s
lub
--synchronize

wykonanie synchronizacji ze sklepem internetowym - domyślnie samych cen i stanów magazynowych
- pobranie samych cen i stanów magazynowych z hurtownii
- wysłanie samych cen i stanów magazynowych do sklepu
b
lub
big
zmienia ustawienie domyślne pobieranego z hurtowni na pobranie pełnego cennika (opisy, ceny i stany magazynowe)
c
lub
change
zmienia ustawienia domyślne wysyłania do sklepu włączając wysłanie wszystkich zmian w produktach, poza samymi cenami i stanami magazynowymi, w tym:
- zmiany opisów
- zmiany zdjęć
Uwaga: ten eksport wysyła wszystkie zmiany, tzn. jeśli w kategorii pojawią się nowe produkty to zostaną one również wysłane do sklepu. Dezaktywacja nieaktywnych produktów odbywa się w każdym eksporcie do sklepu.
x
lub
exit
zmienia ustawienia domyślne - powodując, że po wykonaniu eksportu aplikacja zostanie zamknięta.

Krok 8 - Podsumowanie

Kolejnym krokiem jest podsumowanie wybranej akcji. Powinniśmy ujrzeć taki ekran:

Harmonogram zadań - podsumowanie

Krok 9 – Akcja w harmonogramie zadań

Po wciśnięciu zakończ zadanie powinno być widoczne w akcjach w harmonogramie zadań.

Harmonogram zadań - aktywne zadania

All rights reserverd by dibby sp. z o.o. | COPYRIGHT 2007 - 2019
www.dibby.pl