Ceny sprzedaży, ceny zakupu - przełączenie pomiędzy cenami sprzedaży a zakupu, wyświetlanie narzutu / marży

Po wyświetleniu kliknięciu na daną podkategorię program wyświetla listę produktów, nad którą znajduje się rząd ikon. Pierwszą ikonką jest ikona odpowiedzialna za organizację widoku "organizuj". Wciśnięcej jej powoduje rozwinięcie się menu z opcjami:
 

  • Pokaż narzut - wciśniecie tej opcji powoduje wyświetlenie kolumny z narzutem
  • Pokaż marżę - wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie kolumny z marżą
  • Ceny zakupu - wybranie tej opcji powoduje zmianę wyświetlania cen w programie z cen sprzedaży na ceny zakupu. Kolumny z cenami zmieniają wtedy kolor na czerwony
  • Ceny sprezdaży - wybranie tej opcji powoduje zmianę wyświetlania cen w programie na ceny sprzedaży.
  • Karty - zmiana widoku produktów z listy na karty.
  • Lista - zmiana widoku produktów na widok listy (standardowy).

All rights reserverd by dibby sp. z o.o. | COPYRIGHT 2007 - 2019
www.dibby.pl