Obsługa wielu sklepów internetowych

Konfiguracja obsługi sklepu internetowego

Aplikacja udostępnia funkcjonalność współpracy z wieloma sklepami internetowymi jednocześnie. W celu konfiguracji aplikacji należy wejść w zakładkę Sklep, Ustawienia – wypełnić wszystkie dane dla sklepu internetowego i wcisnąć przycisk „Zapisz jako i zakończ”.

Obsługa wielu sklepów - konfiguracja dodatkowych sklepów internetowych

Tę procedurę należy wykonać dla każdego sklepu internetowego.

Po zdefiniowaniu kilku sklepów internetowych w aplikacji w Ustawieniach sklepu powinniśmy widzieć listę zdefiniowanych i skonfigurowanych sklepów w menu rozwijanym przycisku Ustawienia:

Obsługa wielu sklepów - ustawienia dodatkowych sklepów

W każdym momencie możemy przejść do ustawień jednego ze zdefiniowanych sklepów odwołując się do nich poprzez wybór z rozwijanego menu przycisku Ustawienia.

Konfiguracja eksport do sklepu

Eksport do wielu sklepów nie różni się znacząco od eksportu do pojedynczego sklepu. Aby wykonać eksport do każdego ze zdefiniowanych sklepów należy wejść w zakładkę Sklep i wcisnąć przycisk „Eksportuj”.

W oknie z wyborem kategorii oraz opcji eksportu pojawia się lista rozwijana z wprowadzonymi ustawieniami sklepów internetowych.

Eksport dp wielu sklepów - kofiguracja eksportów

Na liście tej można wybrać odpowiedni sklep, do którego wykonywany będzie eksport.

Ponieważ osobne sklepy internetowe tworzone są często z myślą o separacji asortymentu w celu wprowadzenie wyspecjalizowanych sklepów (na przykład: sklep tylko z laptopami, lub sklep tylko ze sprzętem AGD) warto zdefiniować dla każdego ze sklepów osobne konfiguracje eksport.

Podobnie jak w przypadku ustawień sklepu – można to zrobić w aplikacji poprzez:

 

  1. Wybranie wszystkich opcji eksportu – zgodnie z oczekiwaniem, w tym:
    1. Wybór kategorii eksportu
    2. Wprowadzenie ograniczeń lub filtrów do asortymenu.
    3. Odpowiednie ustawienie flag „Tylko dostępne” i „Wyprzedaż”.
  2. Naciśnięcie przycisku „Zapisz”  

Zapisywanie konfiguracji eksportu do sklepu internetowego.

Należy następnie wprowadzić nazwę konfiguracji.

Procedurę tę należy powtórzyć dla kolejnych sklepów lub konfiguracji eksportu.

Eksport do sklepu internetowego

Mając zdefiniowane ustawienia sklepów internetowych oraz konfiguracje eksportu – wystarczy przy wykonywaniu eksportu wybrać z listy rozwijanej wybrać sklep oraz jego konfigurację:

Wybór sklepu internetowego raz konfiguracji eksportu

oraz wybrać jedną z opcji eksportu – „Eksport do sklepu”, „Wykonaj pełny eksport”, „Aktualizacja cen” lub „Aktualizacja opisów” – tak jak w przypadku normalnego eksportu do sklepu.

Więcej informacji odnośnie opcji eksportu do sklepu internetowego

All rights reserverd by dibby sp. z o.o. | COPYRIGHT 2007 - 2019
www.dibby.pl