Podgląd zdarzeń

Artykuł opisujący w jaki sposób można dostać się do dodatkowych logów uruchomienia aplikacji wykorzystując mechanizm Podglądu zdarzeń (Event Viewer).

Aby pobrać dodatkowe informacje o błędach uruchomienia aplikacji, np. CENNIKa Off-Line należy wejść w:

Panel sterowania (Control Panel) -> Narzędzia administracyjne (Administrative Tools) -> Podgląd zdarzeń Podgląd zdarzeń (Event Viewer). Poniższe ilustracje pokazują jak wyglądają odpowiednie ikony i gdzie się znajdują.

 

Zdarzenia aplikacje zapisane będą w logu Aplikacja (Application) - widocznym na lewym drzewie logów. Należy nacisnąć prawym przyciskiem myszy na tym logu i wybrać  "Zapisz plik logu jako..." (Save log file as…) i wybrać plik, do którego chcemy zapisać logi.

W systemie Windows Vista i Windows 7 - logi można znaleźć wpisując w panelu sterowania "dziennik zdarzeń". Należy wybrać "Wyświetl dziennik zdarzeń".

Po wejściu w "Dzienniki systemu Windows"/"Aplikacja" należy z prawej strony wybrać "Zapisz wszystkie zdarzenia jako" i wybrać miejsce, do którego chcemy zapisać logi.


 

All rights reserverd by dibby sp. z o.o. | COPYRIGHT 2007 - 2019
www.dibby.pl