Przeniesienie profilu CENNIKa Off-Line na inny komputer.

Jak przenieść pliki konfiguracyjne i dane programu na drugi komputer? Co zawierają poszczególne pliki konfiguracyjne programu?

Wszystkie pliki danych przechowywane są w odpowiednich folderach danych właściwych dla danego systemu operacyjnego. W celu ułatwienia dotarcia do tych danych przygotowaliśmy skrót w programie CENNIK Off-Line. Wystarczy wejść w zakładkę „Ustawienia” i kliknąć przycisk „Otwórz folder logów”

Lokalizacja folderu profili dla poszczególnych systemów operacyjnch:

Dla Windows Vista/ Windows 7 EN:
\Users\[NAZWA_UŻYTKOWNIKA_WINDOWS]\AppData\Roaming\Dibby\Cennik off-line

Dla Windows Vista/ Windows 7 PL:
\Użytkownicy\[NAZWA_UŻYTKOWNIKA_WINDOWS]\AppData\Roaming\Dibby\Cennik off-line

dla Windows XP EN:
\Documents and Settings\[NAZWA_UZYTKOWNIKA_WINDOWS]\Application Data\Dibby\Cennik off-line\log\

dla dla Windows XP PL:
\Documents and Settings\[NAZWA_UZYTKOWNIKA_WINDOWS]\Dane Aplikacji\Dibby\Cennik off-line\log\

Otworzy się okienko, w którym otwarty jest folder wszystkich zmiennych plików programu.

Najważniejsze z plików:

application.config – zawiera ustawienia aplikacji takie jak dane z formularza rejestracyjnego, wielkości i szerokości okienek (są zawsze zapamiętywane po zmianie),  dane folderów, zdjęć etc.

oscommerce.config – zawiera ustawienia sklepów internetowych, dane do połączenia (zakodowane), ostatnio wybrane kategorie, i wszystkie inne dane związane z eksportem do sklepu internetowego.

data.cab – baza danych programu, przechowuje wszystkie dane produktów, marże, narzuty stany magazynowe itd.

Są to 3 podstawowe pliki z danymi konfiguracyjnymi programu. Wystarczy przegrać je do odpowiedniego folderu na innym komputerze żeby przenieść wszystkie ustawienia CENNIKa Off-Line.

All rights reserverd by dibby sp. z o.o. | COPYRIGHT 2007 - 2019
www.dibby.pl