sklep internetowy

Dostosowanie eksportu do sklepu – mapowanie kategorii

 

Opis funkcjonalności

Od wersji 2.14.1799.11 aplikacja umożliwia wprowadzenia własnego drzewa kategorii i powiązania ich z innymi kategoriami w aplikacji. Jest to użyteczna funkcjonalność wtedy, kiedy chcemy:

 • połączyć kilka kategorii w jedną większą kategorię (na przykład: wszystkie karty graficzne połączyć w jedną kategorię),
 • rozdzielić jedną kategorię na dwie lub więcej kategorii (na przykład:  gdy podzielić wszystkie laptopy na podkategorii związane z producentem – osobno laptopy ASUSa, osobno Lenovo, etc.)
 • lub po prostu: zdefiniować własną strukturę kategorii.

Jeśli chcemy skorzystać z tej funkcjonalności powinniśmy:

 1. Stworzyć własne drzewo kategorii
 2. Przypisać odpowiednie mapowanie kategorii, tzn. powiązanie pomiędzy kategorią z własnego drzewa a kategorią z drzewa kategorii hurtowni.
 3. Zdefiniować odpowiednie filtrowanie produktów.

Tworzenie własnego drzewa

Tworzenie własnego drzewa kategorii odbywa się poprzez naciśnięcie prawym przyciskiem myszy na liście kategorii w wyświetlonym cenniku.  Pojawi się na liście rozwijane menu z funkcjonalnością dodatnia własnej kategorii głównej oraz kategorii podrzędnych:

Menu dodawania własnych kategorii

Po kliknięciu na przycisk Dodaj własną kategorię główną pojawi się okno, w którym możemy wpisać nazwę kategorii.

Okno dodawania własnej kategorii

W analogiczny sposób dodajemy podkategorie – wówczas musimy zdefiniować nadrzędną kategorię i wybrać ją z listy. Domyślnie wybrana będzie kategoria nadrzędna – ta na którą kliknęliśmy prawym przyciskiem myszy.

Mapowanie kategorii

Mapowanie kategorii, czyli utworzenie powiązania pomiędzy własnymi kategoriami a kategoriami zaimportowanymi z hurtowni odbywa się również w bardzo prosty sposób. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na kategorię, do której chcemy utworzyć powiązanie a następnie wybrać opcję „Mapowanie kategorii”

Menu mapowania kategorii

Otworzy się wówczas okno w którym  mamy możliwość utworzenia przypisania produktów do kategorii:

Aby wybrać przypisanie kategorii (produkty ze zmapowanych kategorii pojawią się w danej kategorii) należy kliknąć w znak „..” aby wyświetlić listę wszystkich kategorii a następnie wybrać kategorię, którą chcemy dodać do listy i zatwierdzić wybór klikając przycisk OK.

Okno mapowania kategorii

Na koniec należy nacisnąć przycisk dodaj.

To wystarczy, aby wykonać powiązanie kategorii oraz wprowadzić własne drzewo kategorii.

Mapowanie kategorii – ustawienia zaawansowane

Mapowanie kategorii umożliwia wprowadzenie dodatkowych filtrów do każdej wprowadzonej kategorii. Jeśli chcemy, aby nie wszystkie produkty z danej kategorii trafiły do naszej kategorii, możemy określić, jakie parametry powinny spełniać produkty.

W tym celu należy kliknąć na kategorię, którą chcemy przefiltrować oraz wcisnąć przycisk „Filtruj”.

Filtrowanie produktów

W oknie, które się wyświetli można zdefiniować, żeby do kategorii trafiły produkty danego producenta, odpowiednich stanach magazynowych, zakresach cenowych lub o określonych parametrach.

Po zdefiniowaniu kategorii należy wcisnąć „Zapisz”.

Obsługa wielu sklepów internetowych

Konfiguracja obsługi sklepu internetowego

Aplikacja udostępnia funkcjonalność współpracy z wieloma sklepami internetowymi jednocześnie. W celu konfiguracji aplikacji należy wejść w zakładkę Sklep, Ustawienia – wypełnić wszystkie dane dla sklepu internetowego i wcisnąć przycisk „Zapisz jako i zakończ”.

Obsługa wielu sklepów - konfiguracja dodatkowych sklepów internetowych

Tę procedurę należy wykonać dla każdego sklepu internetowego.

Po zdefiniowaniu kilku sklepów internetowych w aplikacji w Ustawieniach sklepu powinniśmy widzieć listę zdefiniowanych i skonfigurowanych sklepów w menu rozwijanym przycisku Ustawienia:

Obsługa wielu sklepów - ustawienia dodatkowych sklepów

W każdym momencie możemy przejść do ustawień jednego ze zdefiniowanych sklepów odwołując się do nich poprzez wybór z rozwijanego menu przycisku Ustawienia.

Konfiguracja eksport do sklepu

Eksport do wielu sklepów nie różni się znacząco od eksportu do pojedynczego sklepu. Aby wykonać eksport do każdego ze zdefiniowanych sklepów należy wejść w zakładkę Sklep i wcisnąć przycisk „Eksportuj”.

W oknie z wyborem kategorii oraz opcji eksportu pojawia się lista rozwijana z wprowadzonymi ustawieniami sklepów internetowych.

Eksport dp wielu sklepów - kofiguracja eksportów

Na liście tej można wybrać odpowiedni sklep, do którego wykonywany będzie eksport.

Ponieważ osobne sklepy internetowe tworzone są często z myślą o separacji asortymentu w celu wprowadzenie wyspecjalizowanych sklepów (na przykład: sklep tylko z laptopami, lub sklep tylko ze sprzętem AGD) warto zdefiniować dla każdego ze sklepów osobne konfiguracje eksport.

Podobnie jak w przypadku ustawień sklepu – można to zrobić w aplikacji poprzez:

 

 1. Wybranie wszystkich opcji eksportu – zgodnie z oczekiwaniem, w tym:
  1. Wybór kategorii eksportu
  2. Wprowadzenie ograniczeń lub filtrów do asortymenu.
  3. Odpowiednie ustawienie flag „Tylko dostępne” i „Wyprzedaż”.
 2. Naciśnięcie przycisku „Zapisz”  

Zapisywanie konfiguracji eksportu do sklepu internetowego.

Należy następnie wprowadzić nazwę konfiguracji.

Procedurę tę należy powtórzyć dla kolejnych sklepów lub konfiguracji eksportu.

Eksport do sklepu internetowego

Mając zdefiniowane ustawienia sklepów internetowych oraz konfiguracje eksportu – wystarczy przy wykonywaniu eksportu wybrać z listy rozwijanej wybrać sklep oraz jego konfigurację:

Wybór sklepu internetowego raz konfiguracji eksportu

oraz wybrać jedną z opcji eksportu – „Eksport do sklepu”, „Wykonaj pełny eksport”, „Aktualizacja cen” lub „Aktualizacja opisów” – tak jak w przypadku normalnego eksportu do sklepu.

Więcej informacji odnośnie opcji eksportu do sklepu internetowego

Konfiguracja sklepu internetowego

 

Konfiguracja sklepu internetowego w aplikacji Cennik Off-Line nie powinna być stwarzać żadnych problemów, gdyż jest prosta i intuicyjna. Wymaga jednak znajomości danych technicznych, takich jak dostęp do serwera FTP oraz adres sklepu internetowego.

Aby skonfigurować aplikację do pracy ze sklepem internetowym należy wybrać z menu wstążkowego kategorię „Sklep” i kliknąć w ikonę „Ustawienia”.

All rights reserverd by dibby sp. z o.o. | COPYRIGHT 2007 - 2019
www.dibby.pl