mapowanie kategorii

Dostosowanie eksportu do sklepu – mapowanie kategorii

 

Opis funkcjonalności

Od wersji 2.14.1799.11 aplikacja umożliwia wprowadzenia własnego drzewa kategorii i powiązania ich z innymi kategoriami w aplikacji. Jest to użyteczna funkcjonalność wtedy, kiedy chcemy:

  • połączyć kilka kategorii w jedną większą kategorię (na przykład: wszystkie karty graficzne połączyć w jedną kategorię),
  • rozdzielić jedną kategorię na dwie lub więcej kategorii (na przykład:  gdy podzielić wszystkie laptopy na podkategorii związane z producentem – osobno laptopy ASUSa, osobno Lenovo, etc.)
  • lub po prostu: zdefiniować własną strukturę kategorii.

Jeśli chcemy skorzystać z tej funkcjonalności powinniśmy:

  1. Stworzyć własne drzewo kategorii
  2. Przypisać odpowiednie mapowanie kategorii, tzn. powiązanie pomiędzy kategorią z własnego drzewa a kategorią z drzewa kategorii hurtowni.
  3. Zdefiniować odpowiednie filtrowanie produktów.

Tworzenie własnego drzewa

Tworzenie własnego drzewa kategorii odbywa się poprzez naciśnięcie prawym przyciskiem myszy na liście kategorii w wyświetlonym cenniku.  Pojawi się na liście rozwijane menu z funkcjonalnością dodatnia własnej kategorii głównej oraz kategorii podrzędnych:

Menu dodawania własnych kategorii

Po kliknięciu na przycisk Dodaj własną kategorię główną pojawi się okno, w którym możemy wpisać nazwę kategorii.

Okno dodawania własnej kategorii

W analogiczny sposób dodajemy podkategorie – wówczas musimy zdefiniować nadrzędną kategorię i wybrać ją z listy. Domyślnie wybrana będzie kategoria nadrzędna – ta na którą kliknęliśmy prawym przyciskiem myszy.

Mapowanie kategorii

Mapowanie kategorii, czyli utworzenie powiązania pomiędzy własnymi kategoriami a kategoriami zaimportowanymi z hurtowni odbywa się również w bardzo prosty sposób. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na kategorię, do której chcemy utworzyć powiązanie a następnie wybrać opcję „Mapowanie kategorii”

Menu mapowania kategorii

Otworzy się wówczas okno w którym  mamy możliwość utworzenia przypisania produktów do kategorii:

Aby wybrać przypisanie kategorii (produkty ze zmapowanych kategorii pojawią się w danej kategorii) należy kliknąć w znak „..” aby wyświetlić listę wszystkich kategorii a następnie wybrać kategorię, którą chcemy dodać do listy i zatwierdzić wybór klikając przycisk OK.

Okno mapowania kategorii

Na koniec należy nacisnąć przycisk dodaj.

To wystarczy, aby wykonać powiązanie kategorii oraz wprowadzić własne drzewo kategorii.

Mapowanie kategorii – ustawienia zaawansowane

Mapowanie kategorii umożliwia wprowadzenie dodatkowych filtrów do każdej wprowadzonej kategorii. Jeśli chcemy, aby nie wszystkie produkty z danej kategorii trafiły do naszej kategorii, możemy określić, jakie parametry powinny spełniać produkty.

W tym celu należy kliknąć na kategorię, którą chcemy przefiltrować oraz wcisnąć przycisk „Filtruj”.

Filtrowanie produktów

W oknie, które się wyświetli można zdefiniować, żeby do kategorii trafiły produkty danego producenta, odpowiednich stanach magazynowych, zakresach cenowych lub o określonych parametrach.

Po zdefiniowaniu kategorii należy wcisnąć „Zapisz”.

All rights reserverd by dibby sp. z o.o. | COPYRIGHT 2007 - 2019
www.dibby.pl