własne produkty

Opis formatu CSV do importu własnych produktów

Cennik Off-Line potrafi szybko zamportować własne produkty z pliku CSV. Plik taki można przygotować na przyład przy użyciu Microsoft Excell.

Żeby plik CSV był poprawnie odczytywany przez cennik off-line musi spełniać kilka podstawowych wymogów:

 • Separatorem kolumn musi być ";" (średnik)
 • Musi zawierać podstawowe kolumny właściwe dla wszystkich produktów. Dokładniej opisane dalej
 • Ponadto może zawierać dodatkowe kolumny określające specjalne cechy produktu.

Podstawowe kolumny CSV obligatoryjne dla poprawności formatu pliku

Kolumny, które koniecznie muszą być zawarte w CSV są zawarte w przykładowym pliku do pobrania: Przykładowy plik CSV.


Obowiązkowe kolumny:

 • id - unikalne ID produktu. Format pola jest dowolny, może być zarówno liczba jak i test
 • nazwa - pełna nazwa produktu
 • cena - cena netto podawana do dwóch miejsc po przecinku
 • producent - nazwa producenta
 • kategoriaglowna - pełna nazwa głównej kategorii, w której ma się znaleźć produkt
 • kategoria - pełna nazwa podkategorii, w której ma się znaleźć produkt
 • gwarancja - dane gwarancji
 • dostępność - ilość produktów, która jest dostępna


Oprócz wymaganych pól plik może zawierać dowolną liczbę dodatkowych kolumn opisujących parametry dodawanych produktów. Dlatego dobrze jest dodawać w jednym pliku CSV produkty o podobnych cechach. Dodatkowe kolumny mogą opisywać takie cechy jak: rozdzielczość ekranu, przekątna, kolor obudowy, waga, WWW producenta dla np. monitorów lub częstotliwość zegara procesora, ilość pamięci ram, dysk twardy dla laptopów.

W celu dodania zdjęć do produktów należy w pliku CSV dodać pole zdjecie. Do jednego produktu można dodać wiele zdjęć, definiując kolejne kolumny zdjecie_1, zdjecie_2, zdjecie_3, etc. Pole to należy wypełnić podając fizyczną ścieżkę do zdjęcia na dysku bądź adres pod z którego można pobrać zdjęcie.

All rights reserverd by dibby sp. z o.o. | COPYRIGHT 2007 - 2019
www.dibby.pl