opisy produktów

Jak ustawić wagi produktów?

Dlaczego warto ustawiać wagi produktów?

Aplikacja Cennik Off-Line podczas eksportu produktów do sklepu internetowego wysyła w osobnym parametrze wagę produktów. Umożliwia to ustawienie w sklepie internetowym kosztów wysyłki uzależnionej od wagi zamawianych produktów.

Jest to szczególnie istotna kwestia konfiguracyjna w przypadku produktów wielkogabarytowych, których koszty transportu są zazwyczaj znacznie większe, niż koszty standardowej przesyłki kurierskiej.

Cennik Off-Line wykorzystuje informacje o wadze produktu pobranej z opisu produktu, niestety nie wszystkie produkty są zawsze poprawnie opisywane w hurtownii, przez co mogą powstawać problemy z poprawnymi wartościami tego parametru. Dlatego wprowadzona została funkcjonalność, umożliwiająca zdefiniowanie "domyślnej wagi" dla kategorii głównej, kategorii podrzędnej oraz na poziomie poszczególnych produktów.

Ustawianie "domyślnej" wagi dla kategorii

Ustawianie domyślnej wagi dla kategorii głównej i kategorii podrzęnej przebiega bardzo podobnie. W tym celu należy wyświetlić listę produktów z hurtowni (Cennik -> Wyświetl), a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy na odpowieniej kategorii.

Wyświetli się wówczas menu kontekstowe, którego jedna z opcji to "Zdefiniuj domyślną wagę kategorii". Kliknięcie tej pozycji menu otworzy okno do wprowadzenie wagi produktu (w kg), która będzie przypisana do wszystkich produktów, które nie posiadają wagi określonej w opisie produktu udostępnianym przez hurtownię.

Takie wagi można przypisać domyślnie zarówno do kategorii głównej, jak i do podkategorii.

Uwaga: W przypadku kiedy waga nie zostanie wpisana, Cennik Off-Line wysyłając produkt będzie informował sklep internetowy, że produkty te mają wagę zerową.

Ustawienie wagi dla poszczególnych produktów

W poszczególnych kategoriach okazać się może, że znajdują się produkty o zróżnicowanych wagach, dlatego aplikacja pozwala wprowadzić też wagę na poziomie produktów. Do tego służy funkcja wyświetlenie dodatkowej kolumny w cenniku:

Pozwala to na "podejrzenie", które produkty mają ustawioną wagę, a które jej nie posiadają w opisie lub przypisanej ręcznie przez użytkownika Cennika Off-Line.

Do ustawienia wagi produktów możemy zaznaczyć jednocześnie wiele produktów - wystarczy wtedy skorzystać z opcji zaznaczenia polami typu checkbox znajdującymi się przy każdym produkcie - lub pojednyczno, dla obecnie zaznaczonego produktu. Aby ustawić wagę należy wcisnąć ikonę "Ustaw wagę"

Wyświetli się wówczas okno do wprowadzenia wagi dla wybranych produktów.

Konfiguracja sklepu internetowego

Aplikacja będzie wysyłała wagi produktów według zdefiniowanych w hurtownii i/lub przez użytkownika wartości do sklepu internetowego. Należy jednak zdefiniować też odpowiednią obsługę w samym sklepie internetowym, aby parametr wagi produktu był wykorzystywany, np. do zwiększenia kosztów dostawy.

Konfiguracja sklepu internetowego może się różnić, w zależności od wybranego silniku sklepu internetowego - jednakże w większości sklepów internetowych z poziomu panelu administracyjnego powinniśmy widzieć opcję "Dostawa", gdzie powinniśmy mieć możliwość wpisania kwoty podstawowej (domyślnej) dla każdego typu przesyłki oraz kwoty dodatkowej uzależnionej od wagi.

 

Opis formatu CSV do importu własnych produktów

Cennik Off-Line potrafi szybko zamportować własne produkty z pliku CSV. Plik taki można przygotować na przyład przy użyciu Microsoft Excell.

Żeby plik CSV był poprawnie odczytywany przez cennik off-line musi spełniać kilka podstawowych wymogów:

 • Separatorem kolumn musi być ";" (średnik)
 • Musi zawierać podstawowe kolumny właściwe dla wszystkich produktów. Dokładniej opisane dalej
 • Ponadto może zawierać dodatkowe kolumny określające specjalne cechy produktu.

Podstawowe kolumny CSV obligatoryjne dla poprawności formatu pliku

Kolumny, które koniecznie muszą być zawarte w CSV są zawarte w przykładowym pliku do pobrania: Przykładowy plik CSV.


Obowiązkowe kolumny:

 • id - unikalne ID produktu. Format pola jest dowolny, może być zarówno liczba jak i test
 • nazwa - pełna nazwa produktu
 • cena - cena netto podawana do dwóch miejsc po przecinku
 • producent - nazwa producenta
 • kategoriaglowna - pełna nazwa głównej kategorii, w której ma się znaleźć produkt
 • kategoria - pełna nazwa podkategorii, w której ma się znaleźć produkt
 • gwarancja - dane gwarancji
 • dostępność - ilość produktów, która jest dostępna


Oprócz wymaganych pól plik może zawierać dowolną liczbę dodatkowych kolumn opisujących parametry dodawanych produktów. Dlatego dobrze jest dodawać w jednym pliku CSV produkty o podobnych cechach. Dodatkowe kolumny mogą opisywać takie cechy jak: rozdzielczość ekranu, przekątna, kolor obudowy, waga, WWW producenta dla np. monitorów lub częstotliwość zegara procesora, ilość pamięci ram, dysk twardy dla laptopów.

W celu dodania zdjęć do produktów należy w pliku CSV dodać pole zdjecie. Do jednego produktu można dodać wiele zdjęć, definiując kolejne kolumny zdjecie_1, zdjecie_2, zdjecie_3, etc. Pole to należy wypełnić podając fizyczną ścieżkę do zdjęcia na dysku bądź adres pod z którego można pobrać zdjęcie.

All rights reserverd by dibby sp. z o.o. | COPYRIGHT 2007 - 2019
www.dibby.pl