Ustawienie narzutów i marż

Na początku tego tematu pomocy krótka informacja, jaka jest różnica pomiędzy narzutem i marżą. Dlaczego czasem w programie czy sklepie internetowym pojawiają się ‘dziwne ceny’.

NARZUT:

(Cs-Cz)/Cz * 100%= narzut [%]

lub inaczej:

Cs = narzut [%] * Cz/100%+ Cz

MARŻA:

(Cs-Cz)/Cs * 100%= marza [%]

lub inaczej:

Cs = (Cz*M[%])/(100%-M[%])+Cz

Gdzie:

Cs - cena sprzedaży,

Cz - cena zakupu

Dla przykładu weźmy HDD CAVIAR 320GB kosztujący np. 128 PLN netto,
Przy marży 10,7% cena sprzedaży wynosi: 143,44 PLN netto, natomiast narzut w tym przypadku wynosi 12,0%
Przy marży 99,00% cena sprzedaży wynosi: 13 000,- PLN netto!!!, natomiast narzut w tym przypadku wynosi 9900,0%!!!
Jeśli już wiemy, jaka jest różnica pomiędzy narzutami i marżami przejdziemy do konfiguracji narzutów lub marż. W tym celu wchodzimy w zakładkę „Ustawienia” i klikamy ikonkę „Ustawienia narzutów i marż”:Mamy trzy podstawowe możliwości definiowania narzutów (lub marż) na nasze produkty:

Przedziały cenowe. Opcja ta daje możliwość przedziałów cenowych i definiowania dla nich innych narzutów lub marż. Na przykład możemy zdefiniować, że dla produktów od 1 grosza do 5 zł nasz narzut wynosi 50%, od 5 zł do 20 zł – 30% i tak dalej.

Kategorie. Umożliwia nam stworzenie oddzielnych narzutów i marż dla specyficznych kategorii.Przy czym w tych kategoriach też możemy tworzyć przedziały cenowe.

 

Przedmioty. Nasz program pozwala na tworzenie specjalnych narzutów i marż dla konkretnych przedmiotów (np. wyższych marż dla przedmiotów, które dobrze się sprzedają lub niższych dla niesprzedających się).


Przy czym należy brać pod uwagę to że najwyższy priorytet marż ma ostatni z wariantów narzutów/marż. Program najpierw patrzy czy dany przedmiot wpada w dział „przedmioty” i ma narzuconą marżę, jeśli tak to jest ona ustawiana, jeśli nie to sprawdza czy kwalifikuje się do którejś z kategorii, jeśli nie to przydziela narzut z danego przedziału cenowego do którego kwalifikuje się produkt.

1. PRZEDZIAŁY CENOWEUstalamy kolejno procentowe narzuty (marże) na kolejne przedziały cenowe.

2. KATEGORIE

Najpierw wybieramy kategorie, na które chcemy ustalić specjalne narzuty (lub marże):

Następnie dla tych kategorii możemy ustalić przedziały cenowe:3. PRZEDMIOTY

Na początku wybieramy przedmiot (lub przedmioty):

Następnie ustalamy narzut

All rights reserverd by dibby sp. z o.o. | COPYRIGHT 2007 - 2019
www.dibby.pl