Jak ustawić wagi produktów?

Dlaczego warto ustawiać wagi produktów?

Aplikacja Cennik Off-Line podczas eksportu produktów do sklepu internetowego wysyła w osobnym parametrze wagę produktów. Umożliwia to ustawienie w sklepie internetowym kosztów wysyłki uzależnionej od wagi zamawianych produktów.

Jest to szczególnie istotna kwestia konfiguracyjna w przypadku produktów wielkogabarytowych, których koszty transportu są zazwyczaj znacznie większe, niż koszty standardowej przesyłki kurierskiej.

Cennik Off-Line wykorzystuje informacje o wadze produktu pobranej z opisu produktu, niestety nie wszystkie produkty są zawsze poprawnie opisywane w hurtownii, przez co mogą powstawać problemy z poprawnymi wartościami tego parametru. Dlatego wprowadzona została funkcjonalność, umożliwiająca zdefiniowanie "domyślnej wagi" dla kategorii głównej, kategorii podrzędnej oraz na poziomie poszczególnych produktów.

Ustawianie "domyślnej" wagi dla kategorii

Ustawianie domyślnej wagi dla kategorii głównej i kategorii podrzęnej przebiega bardzo podobnie. W tym celu należy wyświetlić listę produktów z hurtowni (Cennik -> Wyświetl), a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy na odpowieniej kategorii.

Wyświetli się wówczas menu kontekstowe, którego jedna z opcji to "Zdefiniuj domyślną wagę kategorii". Kliknięcie tej pozycji menu otworzy okno do wprowadzenie wagi produktu (w kg), która będzie przypisana do wszystkich produktów, które nie posiadają wagi określonej w opisie produktu udostępnianym przez hurtownię.

Takie wagi można przypisać domyślnie zarówno do kategorii głównej, jak i do podkategorii.

Uwaga: W przypadku kiedy waga nie zostanie wpisana, Cennik Off-Line wysyłając produkt będzie informował sklep internetowy, że produkty te mają wagę zerową.

Ustawienie wagi dla poszczególnych produktów

W poszczególnych kategoriach okazać się może, że znajdują się produkty o zróżnicowanych wagach, dlatego aplikacja pozwala wprowadzić też wagę na poziomie produktów. Do tego służy funkcja wyświetlenie dodatkowej kolumny w cenniku:

Pozwala to na "podejrzenie", które produkty mają ustawioną wagę, a które jej nie posiadają w opisie lub przypisanej ręcznie przez użytkownika Cennika Off-Line.

Do ustawienia wagi produktów możemy zaznaczyć jednocześnie wiele produktów - wystarczy wtedy skorzystać z opcji zaznaczenia polami typu checkbox znajdującymi się przy każdym produkcie - lub pojednyczno, dla obecnie zaznaczonego produktu. Aby ustawić wagę należy wcisnąć ikonę "Ustaw wagę"

Wyświetli się wówczas okno do wprowadzenia wagi dla wybranych produktów.

Konfiguracja sklepu internetowego

Aplikacja będzie wysyłała wagi produktów według zdefiniowanych w hurtownii i/lub przez użytkownika wartości do sklepu internetowego. Należy jednak zdefiniować też odpowiednią obsługę w samym sklepie internetowym, aby parametr wagi produktu był wykorzystywany, np. do zwiększenia kosztów dostawy.

Konfiguracja sklepu internetowego może się różnić, w zależności od wybranego silniku sklepu internetowego - jednakże w większości sklepów internetowych z poziomu panelu administracyjnego powinniśmy widzieć opcję "Dostawa", gdzie powinniśmy mieć możliwość wpisania kwoty podstawowej (domyślnej) dla każdego typu przesyłki oraz kwoty dodatkowej uzależnionej od wagi.

 

All rights reserverd by dibby sp. z o.o. | COPYRIGHT 2007 - 2019
www.dibby.pl